CLICK AICI PENTRU TARIFELE MAXIMALE LA RCA APROBATE DE GUVERN

Guvernul a aprobat Hotărârea care fixează preţurile maxime pentru RCA, inclusiv pentru maşinile electrice. Această schimbare de ultimă oră s-a făcut la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, care a constatat că maşinile electrice nu puteau fi încadrate în niciuna dintre categoriile de autovehicule pentru care ASF a calculat un preţ maxim. Acestea au fost încadrate la categoria maşinilor cu motoare mai mici de 1200 centimetri cubi.

Tarifele de se vor aplica de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului şi, totodată, se vor aplica contractelor RCA ce se vor încheia după data intrării în vigoare a acestui act normativ.

Societăţile de asigurare care practică RCA vor aplica în această perioadă de 6 luni tarifele de primă notificate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, fără însă a depăşi tarifele de primă maxime prevăzute în actul normativ adoptat astăzi.

Metodologia de calcul şi tarifele maximale au fost stabilite de ASF prin consultare cu asociaţiile transportatorilor şi cu societăţile de asigurări (detalii aici), iar proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Concurenţei.

Hotărârea adoptată astăzi de Guvern instituie un mecanism de control al pieţei asigurărilor obligatorii auto din România, prin stabilirea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a tarifelor de primă maxime pe categorii de vehicule, tarife ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare RCA.breaking2-450x267

Tarife de primă maxime se stabilesc pentru următoarele categorii de vehicule: autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone şi maxim nouă locuri; autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de nouă locuri, cum ar fi microbuze, autobuze, autocare, inclusiv autospecializate etc.; autoturisme cu motoare electrice; motociclete, mopede, motocicluri şi ATV-uri cu sau fără ataş; tractoare rutiere; autovehicule destinate transportului de mărfuri; remorci şi semiremorci; alte vehicule, precum vehicule cu regim special, utilaje. Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, societăţile de asigurare vor aplica clasa de Bonus/Malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunile contravenţionale, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul ASF poate aplica şi sancţiuni contravenţionale complementare. Contravenţiile se constată de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul ASF, iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către Consiliul ASF.

Hotărârea intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

CLICK AICI PENTRU TARIFELE MAXIMALE LA RCA APROBATE DE GUVERN