Structurile de învățământ din cadrul MAI și MAPN, precum Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti, Şcoala de agenţi Câmpina şi Cluj sau Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, încep o nouă etapă de înscrieri.
Raportat la sesiunea de admitere 2017, doritorii trebuie să cunoască o serie de aspecte importante.scoala politie cluj

Astfel, candidațíi, printre alte criterii, trebuie:

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma au adeverinţă din care să rezulte faptul că au usţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

 

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituțiile de nvățământ ale M.A.I.:

 1. a) nu există limită vârstă (excepţie pentru instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești – maxim 27 ani în anul participării la concurs);
 2. b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00
 3. c) să nu fi fost exmatriculaţi;
 4. d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr.26-28, Marți 08,30 – 12,00 și Miercuri 12,00 – 15,30 de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere și întocmirea dosarului de candidat. Telefon la Serviciul Resurse Umane 0264-43.27.27 – interior 20111

De asemenea, relaţii suplimentare și documentele pentru dosar pot fi obţinute de pe site-ul: www.cj.politiaromana.ro, secțiunea Cariera/Admitere…/Anunț admitere 2017),

Dosarul de recrutare va cuprinde:

 1. Cererea de înscriere şi C.V – Europass.;
 2. Declaraţia;
 3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 4. Diploma de bacalaureat sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2017 şi foaia matricolă;
 5. Copie: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă; hotătârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care și-au schimbat numele; 6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 6. Cazierul judiciar al candidatului;
 7. Fişa medicală tip de încadrare în M.A.I. ( se obține de la C.M.J.Cluj: mun.Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 26- 28, Orar: Marți și Miercuri: 09,00 – 12,00);
 8. 3 fotografii 3×4 cm și 1 fotografie 9×12 (portret)

Suplimentar, candidaţii pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv
calitatea de etnic.
Cererile de înscriere la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti, instituțiile de învăţământ ale M.Ap.N şi A.N.I. se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Cluj, până la data de
26.05.2017, iar pentru Şcoala de agenţi Câmpina şi Cluj
Napoca până la data de 21.07.2017.